Privacy Verklaring

Op deze pagina kun je allerlei verplichte meldingen vinden conform de AVG wet.

 • Wij zullen nooit achteloos omspringen met jouw persoonlijke informatie.
 • Wij zullen jouw gegevens nóóít verspreiden en/of doorverkopen aan andere partijen.
 • Wij gebruiken jouw activiteiten op onze websites niet voor reclame doeleinden.

Wij verzamelen de noodzakelijke informatie en gegevens alléén vanwege één van de twee onderstaande redenen:
1) Omdat het nódig is om jou van dienst te kunnen zijn.
2) Om onze diensten en ons aanbod te verbeteren en je daarvan op de hoogte te brengen
De Boskas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Heb je vragen over je privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kun je deze sturen naar: info@boskas.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Boskas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie en wensen aangaande jullie voorgenomen huwelijk
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Google Analytics)
 • Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De boskas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je een offerte te kunnen sturen die je hebt opgevraagd
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De Boskas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Google statistieken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Boskas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Personalia
 2. Adresgegevens
 3. Bankgegevens
  Bewaartermijn 7 jaar > Reden : belastingwetgeving
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boskas.nl dan verwijderen wij deze informatie.
 

Geautomatiseerde besluitvorming
De Boskas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Boskas) tussen zit.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
De Boskas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Partijen waar wij mee samenwerken:
– Best4You, voor de hosting van onze website
– Van Ansem, zij verwerken onze administratie
– Belastingdienst, zij kunnen ten alle tijden inzage krijgen in de administratie van De Boskas

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Boskas gebruikt alléén functionele, technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Boskas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@boskas.nl Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@boskas.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Boskas zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
De Boskas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Boskas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@boskas.nl.
De Boskas heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
Toegang tot persoonsgegevens alleen mogelijk voor medewerkers waarvoor toegang noodzakelijk is (administratie)
Alle data op hosting servers zijn afgeschermd en alleen toegankelijk met vingerafdruk en/of irisscanners
Serverpark wordt 24 uur per dag bewaakt
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en brute force bescherming
TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Minstens 1 keer per maand software updates om beveiligingslekken snel te dichten

De Boskas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Eltensestraat 19A
6922 JA Duiven
0316 848209
Heb je vragen over je privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kun je deze sturen naar:  info@boskas.nl